Validation of Market Risk on the Electric Energy Market : an IRC Approach

Glensk, Barbara; Ganczarek-Gamrot, Alicja; Trzpiot, Grazyna

Katowice : Wydawn. Univ. Ekonomicznego w Katowicach (2013)
Journal Article

In: Studia Ekonomiczne, Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka
Volume: 162
Page(s)/Article-Nr.: 38-49

Institutions

  • [616400]
  • Chair of Future Energy Consumer Needs and Behavior [816110]

Identifier