Empirische Rechnungswesenforschung

Möller, Hans Peter

München : Beck [u.a.] (2007)
Contribution to a book (Reference book entry)

In: Vahlens großes Auditing Lexikon / hrsg. von Carl-Christian Freidank, Laurenz Lachnit und Jörg Tesch. Schriftleitung Stefan C. Weber
Page(s)/Article-Nr.: 1152-1154

Institutions

  • Chair of Management Accounting [812110]

Identifier