The Classification of Spot Contracts from POLPX and EEX

Glensk, Barbara; Ganczarek-Gamrot, Alicja; Trzpiot, Grazyna

Katowice : Wydawn. Univ. Ekonomicznego w Katowicach (2013)
Journal Article

In: Studia Ekonomiczne, Wielowymiarowe modelowanie i analiza ryzyka
Volume: 162
Page(s)/Article-Nr.: 50-60

Identifier